16 - 18
Μαρτίου 2019METROPOLITAN EXPO

Το 98% των επισκεπτών θα επισκεφτεί και τη FOOD EXPO 2019

Άκρως εντυπωσιακός είναι ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών της FOOD EXPO 2018, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν απόλυτα ευχαριστημένοι από την έκθεση.

Η επιτυχία της έκθεσης καταγράφεται και στην έρευνα ικανοποίησης της IPSOS/ OPINION. Συγκεκριμένα, το 98% των επισκεπτών της FOOD EXPO 2018 δήλωσαν την επιθυμία τους να επισκεφτούν την έκθεση και το 2019, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από όλη τη διοργάνωση. Το 98% των επισκεπτών θα επισκεφτεί και τη FOOD EXPO 2019

H έρευνα διεξήχθη από τη γνωστή εταιρεία ερευνών IPSOS/ OPINION σε δείγμα 600 επισκεπτών της FOOD EXPO, decision makers στο σύνολό τους, κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών διεξαγωγής της έκθεσης, με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων.

Το 98% των επισκεπτών θα επισκεφτεί και τη FOOD EXPO 2019

Τέλος, οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από ολόκληρη τη χώρα (Αττική και Βόρεια, Νότια Κεντρική & Νησιωτική Ελλάδα).
Το 98% των επισκεπτών θα επισκεφτεί και τη FOOD EXPO 2019